AMERICA TODAY JEANS FITGUIDE

WOMEN'S JEANS

J A N E

skinny

Jane women Jeans alt
 • regular waist
 • super skinny
 • super stretch
Jane women Jeans

J E N N A

skinny

Jenna women Jeans alt
 • high waist
 • skinny
 • cotton
Jenna women Jeans

S E L M A

skinny

Selma women Jeans alt
 • low waist
 • skinny
 • super stretch
Selma women Jeans

J A D A N

mom jeans

Jadan women Jeans alt
 • high waist
 • tapered
 • cotton
Jadan women Jeans

MEN'S JEANS

R Y A N

skinny

Ryan mens Jeans alt
 • regular waist
 • super skinny
 • medium stretch
Ryan mens Jeans

N E I L

tapered

Neil men Jeans alt
 • regular waist
 • slim
 • comfort stretch
Neil men Jeans

C A S P E R

tapered

Casper men Jeans alt
 • low waist
 • skinny
 • jog_denim
Casper men Jeans

D E A N

straight

Dean men Jeans alt
 • regular waist
 • relaxed fit
 • comfort stretch
Dean men Jeans

D A V I D

loose

david men Jeans alt
 • regular waist
 • loose
 • comfort stretch
david men Jeans

GIRLS JEANS

E M I L Y

skinny

Emily girls Jeans alt
 • regular waist
 • skinny
 • super stretch
Emily girls Jeans

K A T E

skinny

Kate girls Jeans alt
 • regular waist
 • super skinny
 • super stretch
Kate girls Jeans

BOYS JEANS

K E A N U B I K E R

skinny

Keanu biker boys Jeans alt
 • regular waist
 • super skinny
 • jog_denim
Jane women Jeans

K E A N U

skinny

Keanu boys Jeans alt
 • regular waist
 • super skinny
 • comfort stretch
Keanu boys Jeans

K Y L E

slim

Kyle boys Jeans alt
 • regular waist
 • slim
 • jog_denim
Kyle boys Jeans