Privacy Policy

Privacy en Cookie Policy

Inhoud

1. Toepasselijkheid privacybeleid en verantwoordelijke 

2. Welke gegevens worden gebruikt en waarvoor 

3. Aankopen doen

4. Klantenservice

5. America Today nieuwsbrieven

6. Klantonderzoeken

7. Verstrekking van gegevens aan derden

8. Beveiliging

9. Websites van derden

10. Wijzigingen

11. Afmelden, inzage en correctie

12. Cookies

1. Toepasselijkheid privacybeleid en verantwoordelijke

Voor elk sitebezoek of aankoop geldt onderstaand privacybeleid. In deze privacy policy worden de verschillende manieren waarop America Today gegevens verzamelt en de doeleinden waarvoor gegevens kunnen worden gebruikt, beschreven.

De verantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens is AT B.V. (America Today).

Vestigingsadres: 

Diemermere 1

1112 TA Diemen
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 34182717

BTW nummer 02NL811789755B01

AT B.V. (America Today) is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebben wij onze registratie van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens, onder nummer m158786.

2. Welke gegevens verzamelt America Today en waarvoor

America Today verzamelt je naam-, adres- en woonplaatsgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, een klantnummer en ordergegevens, je klikgedrag, transactiegeschiedenis, IP adres, duur en tijdstip van het sitebezoek, inloggegevens, bank- en betaalgegevens en bestelhistorie. America Today slaat je ip-adres op om eventuele fraude bij het doen van een bestelling te bestrijden, bijvoorbeeld in het geval van ongeautoriseerd gebruik van jouw account door derden. Ook worden de ip gegevens aan de betaalprovider gestuurd ter bescherming van misbruik In het navolgende vind je een beschrijving van de doeleinden waarvoor deze gegevens worden gebruikt.

3. Aankopen doen/account aanmaken

Indien je een aankoop doet, registreren we je naam-, adres- en woonplaatsgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, een klantnummer en ordergegevens om je bestelling toe te sturen, daarover te communiceren en om je betaling en eventueel je retourzending af te handelen. Je kunt bij het doen van een bestelling ook een account aanmaken, in dat geval registreren we naast je bestelgegevens ook je inlognaam en wachtwoord. 

Wij bewaren je aankoopgegevens tot twee jaar na het plaatsen van de bestelling, behalve voor zover je gegevens nodig zijn voor onze gepersonaliseerde nieuwsbrief indien je daarop bent geabonneerd, of wettelijk een langere bewaartermijn van toepassing is. Indien je een account aanmaakt, bewaren we je geslacht, adres- en inloggegevens totdat je jouw account verwijdert.

4. Klantenservice

De klantenservice van America Today handelt alle webshop gerelateerde vragen en klachten af. Als je contact opneemt met of gebruik maakt van de diensten van de America Today Klantenservice kunnen we onderstaande gegevens registreren om op je klacht, verzoek of vraag zo goed mogelijk te kunnen reageren: 

- E-mailadres 

- Telefoonnummer 

- Inhoud correspondentie 

- Naam, adres en woonplaats 

 

Wij bewaren deze gegevens zolang als nodig is om je verzoek of klacht af te handelen. 

5. De America Today nieuwsbrieven

Indien je jezelf hebt opgegeven voor onze nieuwsbrief of daarvoor bij je bestelling je toestemming hebt gegeven, kunnen we je e-mailadres gebruiken om nieuwsbrieven toe te sturen met informatie over producten, diensten of aanbiedingen van America Today.

Wij zullen deze nieuwsbrieven zoveel mogelijk afstemmen op je persoonlijke voorkeuren zoals deze blijkt uit je gegevens, eerdere aankopen en surfgedrag op onze site.

Je kunt altijd in de Mijn account omgeving je nieuwsbriefvoorkeuren aanpassen. Ook via de link in elke mail kun je je uitschrijven of je nieuwsbriefvoorkeuren aanpassen.

Je e-mailadres wordt bewaard zolang je op een nieuwsbrief bent geabonneerd. 

6. Klantonderzoeken

Indien je deelneemt aan een klanttevredenheidsonderzoek van America Today, verwerken wij de volgende gegevens zodat de uitkomsten van het onderzoek gebruikt kunnen worden voor verbeteringen binnen America Today: 

- E-mailadres 

- Uitkomst onderzoek 

- Naam, adres en woonplaats (alleen op je verzoek) 

Wij gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van het onderzoek en het verbeteren van onze website, producten en diensten. 

7. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien de IP-anonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens.

8. Verstrekking van je gegevens aan derden

Wij verstrekken je gegevens niet aan derden. Wel maken we gebruik van leveranciers voor onze dienstverlening, zoals het versturen van nieuwsbrieven en het hosten van onze website. Voor zover zij daarbij toegang hebben tot je data, zijn zij contractueel gehouden deze data slechts ten behoeve van America Today voor de bovengenoemde doeleinden te gebruiken en adequaat te beveiligen om verlies en ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Verder zouden een of meer onderdelen of activa van America Today kunnen worden overgedragen aan een derde partij. Ook kan America Today met een derde partij fuseren. In die gevallen kunnen je persoonsgegevens aan de desbetreffende derde partij worden overgedragen. America Today zal je in voorkomende gevallen vooraf over de overdracht informeren.

  1. Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen (fysieke toegangsbeveiliging, inbraakalarm, beveiliging via wachtwoorden, loggen van toegang en controle daarop, beperking van toegang tot bepaalde personen/functionarissen, geheimhoudingsverplichtingen, beveiligingsbeleid, verzenden via beveiligde verbinding, encryptie) ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen. 

  1. Websites van derden

Op de America Today sites kunnen banner advertenties van derden of links naar sites van derden voorkomen. Deze derden kunnen via hun sites cookies plaatsen of persoonsgegevens verzamelen. Over het gebruik van deze gegevens door deze derden kan America Today geen controle uitoefenen. Indien je hier meer over wil weten raden wij je aan het privacybeleid van de desbetreffende derden te raadplegen.

  1. Wijzigingen

Indien America Today  je gegevens wenst te gebruiken voor doeleinden die nog niet zijn voorzien in ons privacybeleid, zullen wij contact met je opnemen alvorens je gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden. Wij zullen je in dat geval informeren over de wijzigingen en je de kans bieden uw deelname te weigeren of uw toestemming vragen indien dat wettelijk is vereist.

  1. Afmelden/inzage/correctie en verwijdering

Je kunt jezelf op ieder gewenst moment uitschrijven voor onze nieuwsbrief via de unsubscribe mogelijkheid onderaan elke brief of via Mijn Account op onze site. 

Via Mijn Account op onze site bieden wij je de mogelijkheid om een overzicht van je gegevens te verkrijgen of eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren of te verwijderen. Indien je wilt reageren op ons privacybeleid, of indien je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, kun je via het e-mailadres service@america-today.com dit adres contact met ons opnemen.

Download als PDF