Privacy Policy


Privacy Statement America Today klantgegevens


Inhoud:
 1. Gebruik van persoonsgegevens;
 2. Grondslag verwerking gegevens;
 3. Minderjarigen
 4. Gebruik persoonsgegevens door derden
 5. Doorgifte naar buiten de EU
 6. Overdracht onderneming
 7. Bewaartermijnen
 8. Rechten
 9. Contact
 10. Wijziging van de privacyverklaring

Voor elk sitebezoek of aankoop geldt onderstaand privacybeleid. In deze privacy policy worden de verschillende manieren waarop America Today gegevens verzamelt en de doeleinden waarvoor gegevens kunnen worden gebruikt, beschreven.

De verantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens is AT B.V. (America Today).

Vestigingsadres: Diemermere 1, 1112 TA Diemen

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 34182717

BTW nummer 02NL811789755B01

AT B.V. (America Today) is de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Gebruik van persoonsgegevens


In dit hoofdstuk beschrijven wij welke persoonsgegevens America Today van klanten verwerkt, voor welke doeleinden America Today deze gegevens verwerkt en op basis van welke wettelijke grondslagen America Today deze gegevens verwerkt.

 • Als je een bestelling doet, verwerkt America Today de volgende gegevens van jou: NAW-gegevens, betaalgegevens en ordergegevens. Deze gegevens gebruikt America Today voor het afhandelen van de bestelling, de betaling en de afhandeling van (eventuele) retourneringen. America Today producten worden ook verkocht op websites van derde partijen. America Today ontvangt dan van die derden je gegevens om de bestelling toe te sturen en retourneren af te handelen.
 • America Today verwerkt ook jouw IP-adres om eventuele fraude bij het doen van bestellingen te bestrijden, bijvoorbeeld in het geval van ongeautoriseerd gebruik van jouw account door derden. Ook worden de IP-gegevens aan de betaalprovider gestuurd ter bescherming van misbruik.
 • Indien je bij het doen van een bestelling ook een account aanmaakt, registreert America Today naast je bestelgegevens ook jouw inlognaam en wachtwoord voor accountbeheer.

Daarnaast zal America Today, indien je daarvoor je toestemming hebt gegeven, jouw gegevens gebruiken om je advertenties te tonen en per e-mail nieuwsbrieven te sturen met informatie en aanbiedingen van America Today producten. De inhoud van deze advertenties en nieuwsbrieven zal zoveel mogelijk worden afgestemd op jouw interesses op grond van jouw eerdere bestelgedrag en klikgedrag op de site, aanvullende gegevens zoals geslacht en geboortedatum. Wil je geen nieuwsbrief van America Today meer ontvangen? Dan kun je jezelf eenvoudig afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief of via info@newsletters.america-today.com.

Jouw bestelgedrag en klikgedrag op de site worden ook gebruikt om producten en diensten van America Today en jouw websitebeleving te verbeteren.

Verder maakt America Today gebruik van cookies die in bepaalde gevallen als persoonsgegevens zijn te kwalificeren.

De klantenservice van America Today handelt alle webshop gerelateerde vragen en klachten af. Als je contact opneemt met of gebruik maakt van de diensten van de America Today Klantenservice registreren we jouw NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer.

Wat betreft het fysieke winkelbezoek is de volgende informatie van toepassing. Alle America Today winkels zijn op verschillende plaatsen voorzien van camera’s voor de beveiliging van onze gasten en ons personeel, de beveiliging van onze gebouwen, het bewaken van de producten in onze winkels en het vastleggen van incidenten. Indien daar gegronde redenen voor zijn, kunnen camerabeelden voor onderzoek worden verstrekt aan politie en justitie. De camera’s zijn duidelijk zichtbaar in de winkels en je wordt over het gebruik daarvan geïnformeerd op plaatsen waar je de winkel binnenkomt. Camerabeelden worden na maximaal vier weken verwijderd, dan wel na afhandeling van eventuele incidenten.

2. Grondslag verwerking gegevens


De belangrijkste wettelijke grondslag voor de verwerking van je gegevens door America Today is dat deze nodig is om te voldoen aan een tussen jou en America Today gesloten overeenkomst. Soms is de verwerking nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verplichting een financiële administratie bij te houden en te voldoen aan belastingwetgeving. Ten slotte is de verwerking van gegevens van klanten in bepaalde gevallen gebaseerd op jouw toestemming, bijvoorbeeld in het geval van het gebruik van jouw gegevens voor nieuwsbrieven. Ook heeft America Today een gerechtvaardigd belang om haar producten en diensten te verbeteren aan de hand van aankoopgedrag en klantenvoorkeuren.

3. Minderjarigen


Personen jonger dan 16 jaar hebben voor inschrijving voor nieuwsbrieven, de toestemming nodig van hun wettelijke vertegenwoordiger. Als bewijs van toestemming wordt gevraagd om het e-mailadres zodat America Today ter verificatie contact kan opnemen.

4. Gebruik persoonsgegevens door derden


America Today deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, behalve:

 • Als jij daartoe toestemming hebt gegeven
 • Voor de uitvoering van jouw overeenkomst met America Today, bijvoorbeeld betaalproviders of partijen die jouw bestelling afleveren
 • Indien America Today daartoe wettelijk is verplicht
 • In het geval van een fusie of overname met/door een andere partij
 • met partijen die voor America Today als verwerker optreden in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

5. Doorgifte naar buiten de EU


In het licht van de doeleinden van de verwerking van gegevens van America Today worden jouw persoonsgegevens aan verwerkers verstrekt, die gevestigd zijn in de Verenigde Staten. De VS worden niet geacht hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens te bieden als op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Onze verwerkers zijn daarom gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield, zodat de bescherming van jouw gegevens niettemin voldoende is gewaarborgd.

6. Overdracht onderneming


America Today kan haar onderneming / haar diensten overdragen aan een derde partij. In dat geval zullen ook je persoonsgegevens worden doorgegeven aan de betreffende partij. We zullen je hierover tijdig vooraf informeren. Indien je onze diensten daarna niet wilt blijven gebruiken, kun je ons verzoeken je gegevens te verwijderen.

7. Bewaartermijnen


Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt. Gegevens die nodig zijn om jouw bestelling te verwerken worden tot 2 jaar na het doen van de bestelling bewaard. Financiële gegevens worden tot 7 jaar na het ontstaan van de financiële verplichting bewaard om te voldoen aan onze boekhoudplicht en de belastingwetgeving. Gegevens die nodig zijn voor het sturen van gepersonaliseerde nieuwsbrieven worden bewaard zolang je bent ingeschreven en een jaar daarna. Jouw interesses worden gebaseerd op aankoophistorie tot 2 jaar daar voorafgaand aan de nieuwsbrief. Gegevens over fraude kunnen worden bewaard zolang dat nodig is om het incident af te handelen.

8. Rechten


Je hebt recht op inzage in je opgeslagen gegevens en je hebt het recht om te verzoeken deze gegevens te corrigeren, te beperken, blokkeren of wissen. Ook heb je het recht een machine leesbare sub set op te vragen van je gegevens om deze elders te kunnen opslaan.

Je hebt te allen tijde het recht je te verzetten tegen gebruik van jouw gegevens voor Direct marketing doeleinden en ook je toestemming voor gebruik van je persoonsgegevens voor nieuwsbrieven kun je te allen tijde intrekken.

9. Contact


Verzoeken in verband met jouw bovenstaande rechten kun je sturen aan privacy@america-today.com. Onze functionaris voor de gegevensbescherming kun je bereiken via dpo@America-Today.com

Ook kun je te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Wijziging van de privacyverklaring


America Today behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Zorg ervoor dat je bij elk gebruik van onze diensten op de hoogte bent van de op dat moment geldende privacyverklaring. Van belangrijke wijzigingen zullen wij je op de hoogte stellen.