Privacy beleid

Privacy Beleid America Today klantgegevens

Voor elk bezoek aan America Today.nl of onze fysieke winkels geldt onderstaand privacy beleid.

1. Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens is AT B.V. (America Today).

Vestigingsadres: Diemermere 1, 1112 TA Diemen

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 34182717

BTW-nummer: 02NL811789755B01

2. Waarvoor gebruikt America Today jouw persoonsgegevens?

 • Bestellingen en klantenservice
 • Als je een bestelling doet, verwerkt America Today jouw naam-, adres- en woonplaats-gegevens, betaalgegevens en ordergegevens. Deze gegevens gebruikt America Today voor het afhandelen van de bestelling, de betaling en de afhandeling van (eventuele) retouren. Ook worden deze gegevens gebruikt voor het afhandelen van vragen en klachten door onze klantenservice.

  - Indien je een account aanmaakt, registreert America Today jouw inlognaam en wachtwoord. Je kunt daarmee altijd je eigen bestelgeschiedenis inzien. Ook hoef je bij het doen van bestellingen niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren.

 • Promtionele acties en prijsvragen
 • - Als je meedoet aan een promotie of prijsvraag verwerkt America Today gegevens over je deelname en jouw naam, adres en woonplaats, e-mailadres en eventueel telefoonnummer. Deze gegevens gebruikt America Today voor de organisatie en uitvoering van de actie of prijsvraag en de bekendmaking van de winnaars volgens de actievoorwaarden

 • Fraude bestrijding
 • America Today gebruikt jouw IP-adres om eventuele fraude te bestrijden. Een voorbeeld hiervan is gebruik van jouw account door onbevoegden. Ook worden de IP-gegevens aan de betaalprovider gestuurd om misbruik te bestrijden.

 • Nieuwsbrieven
 • America Today gebruikt jouw gegevens verder om je per e-mail nieuwsbrieven te sturen over producten en diensten van America Today. Dit gebeurt alleen met jouw toestemming. De nieuwsbrieven worden aangepast aan jouw bestelgedrag, klikgedrag op de site, geslacht en leeftijd. Wil je geen nieuwsbrief van America Today meer ontvangen? Dan kun je jezelf eenvoudig afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief of via service@america-today.com. Ook kan America Today op basis van deze toestemming jou via e-mail benaderen om deel te nemen aan onderzoeken, klantpanels en aanvullende gegevens vragen zoals geslacht en geboortedatum van jou en je eventuele gezinsleden en informatie over jouw voorkeuren voor bepaalde collecties. America Today gebruikt de resultaten van onderzoeken en klantpanels om haar producten en diensten te verbeteren.

 • Cookies
 • America Today maakt gebruik van cookies. Cookies gelden soms als persoonsgegevens. Zie hier ons cookiestatement

 • Cameratoezicht
 • In alle America Today winkels hangen camera’s voor de beveiliging van onze gasten en ons personeel, onze gebouwen en de producten in onze winkels. Indien daar gegronde redenen voor zijn, worden camerabeelden voor onderzoek verstrekt aan politie en justitie. De camera’s zijn duidelijk zichtbaar in de winkels en je wordt over het gebruik daarvan geïnformeerd op plaatsen waar je de winkel binnenkomt. Camerabeelden worden na maximaal vier weken verwijderd. In het geval van incidenten worden de beelden bewaard tot de afhandeling daarvan.

 • Shopafspraken
 • Voor het maken van online shopafspraken in de winkels registreren we je emailadres en datum en tijdstip van je afspraak. Deze gegevens worden alleen gebruik voor het plannen en uitvoeren van de afspraak. Na de afspraak worden deze gewist.

3. Grondslag verwerking gegevens

Voor al het gebruik van persoonsgegevens moet een grondslag bestaan. Deze grondslagen kunnen zijn:

 • Je hebt voor het gebruik van de persoonsgegevens toestemming gegeven;
 • Het gebruik van de persoonsgegevens is nodig om een overeenkomst met jou uit te voeren;
 • Het gebruik van de persoonsgegevens is nodig op grond van een wet;
 • Voor het gebruik van persoonsgegevens heeft America Today een gerechtvaardigd belang. Dit belang mag jouw privacy niet onnodig schaden.

Voor het gebruik van jouw gegevens door America Today gelden de volgende grondslagen.

Doeleinde: Bestellingen, klantenservice, shopafspraken | Grondslag: Overeenkomst, wet.

Doeleinde: Promotionele acties en prijsvragen | Grondslag: Overeenkomst.

Doeleinde: Fraude en cameratoezicht. | Grondslag: Gerechtvaardigd belang.

Doeleinde: Nieuwsbrief | Grondslag: toestemming.

4. Minderjarigen

Personen jonger dan 16 jaar hebben voor inschrijving voor nieuwsbrieven, de toestemming nodig van hun ouders/wettelijke vertegenwoordiger. Als bewijs van toestemming wordt gevraagd om het e-mailadres. AT kan de toestemming dan bij je ouders verifieren.

5. Gebruik persoonsgegevens door derden

America Today deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, behalve:

 • Als jij daartoe toestemming hebt gegeven;
 • Als jij daartoe toestemming hebt gegeven;
 • Voor de uitvoering van jouw overeenkomst met America Today, bijvoorbeeld betaalproviders of partijen die jouw bestelling afleveren;
 • Indien America Today daartoe wettelijk is verplicht;
 • In het geval van aangifte van fraude;
 • In het geval van een fusie of overname met/door een andere partij;
 • met leveranciers (verwerkers) die voor America Today gegevens verwerken. Dit zijn bijvoorbeeld hosting bedrijven of mailingpartijen.

6. Doorgifte naar buiten de EU

Voor het gebruik van gegevens door America Today worden ook leveranciers ingeschakeld, die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Unie. Deze landen bieden niet dezelfde privacybescherming als in de EU. We hebben daarom met deze leveranciers Europese modelcontracten gesloten. Je kunt bij ons een kopie van deze contracten opvragen via dpo@america-today.com.

7. Overdracht onderneming

America Today kan haar onderneming / haar diensten overdragen aan een ander bedrijf. In dat geval zullen we ook je persoonsgegevens aan dat bedrijf geven. We zullen je hierover vooraf informeren. Indien je dat niet wilt, kun je ons in dat geval vragen je gegevens te verwijderen.

8. Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Gegevens die nodig zijn voor een promotionele actie of prijsvraag worden bewaard tot uiterlijk drie maanden na deelname. Gegevens over jouw bestelling worden tot 2 jaar na het doen van de bestelling bewaard. Financiële gegevens worden tot 7 jaar na de bestelling bewaard om te voldoen aan onze boekhoudplicht en de belastingwetgeving. Gegevens die nodig zijn voor nieuwsbrieven worden bewaard zolang je bent ingeschreven en een jaar daarna. Jouw interesses worden gebaseerd op jouw bestelgedrag tot 2 jaar voorafgaand aan de nieuwsbrief. Gegevens over fraude kunnen worden bewaard zolang dat nodig is om het incident af te handelen.

9. Jouw rechten

Je hebt het recht een overzicht te vragen van je opgeslagen gegevens. Ook heb je het recht om te vragen deze gegevens te corrigeren, te beperken, te blokkeren of te wissen. Verder heb je het recht een elektronische versie op te vragen van je gegevens om deze ergens anders te kunnen opslaan.

Je hebt het recht je te verzetten tegen gebruik van jouw gegevens als deze worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van America Today (zie hierboven paragraaf 2). Dit kan als jouw bijzondere persoonlijke omstandigheden daar een aanleiding voor zijn. Je toestemming voor nieuwsbrieven kun je op elk moment intrekken. Dit kan door te klikken op “unsubscribe” onder aan de nieuwsbrief of contact op te nemen met service@america-today.com.

10. Contact

Verzoeken in verband met jouw bovenstaande rechten kun je sturen aan privacy@america-today.com. Onze functionaris voor de gegevensbescherming kun je bereiken via dpo@america-today.com. Ook kun je te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Wijziging van de privacyverklaring

America Today behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Zorg ervoor dat je bij elk gebruik van onze diensten op de hoogte bent van de op dat moment geldende privacyverklaring. Van belangrijke wijzigingen zullen wij je op de hoogte stellen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst geactualiseerd op 14 april 2021.

Geen antwoord gevonden op je vraag?

Chat met ons

Antwoord binnen circa 2 minuten.

Maandag - vrijdag: 09:00 - 20:00 uur

Mail ons

Antwoord binnen één dagStuur mail
 

Nog steeds geen antwoord gevonden?

Onze klantenservice is van maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur ook telefonisch bereikbaar via +32078484083.

Let op 27,28 en 29 december zijn we bereikbaar van 9:00 – 17:00u.


 

Chat met ons

Antwoord binnen circa 2 minuten.

Maandag - vrijdag: 09:00 - 20:00 uur

Mail ons

Antwoord binnen één dagStuur mail

Nog steeds geen antwoord gevonden?

Onze klantenservice is van maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur ook telefonisch bereikbaar via +32078484083.