MVO

test

Transparantie

Het ontwerp en de verkoop van onze kleding doen wij zelf. De productie wordt gedaan door gespecialiseerde leveranciers. Met veel van deze leveranciers werken we al lange tijd samen. De leveringsketen voor kleding is heel ingewikkeld en om duurzamer te werken en de invloed daarvan helder te hebben is het belangrijk onze gehele keten te kennen, van grondstof tot jouw favoriete kledingstuk. Wij geloven dat het de eerste stap is naar verantwoord beheer van de toeleveringsketen.

Wij zijn begonnen met het in kaart brengen van onze meest directe leveranciers in 2014 en gaan steeds dieper de leveringsketen in, waardoor we onze indirecte zakelijke partners leren kennen, zoals faciliteiten voor natte verwerking en textielfabrikanten. Ons doel is een toeleveringsketen die 100% transparant is. Wij zijn toegewijd aan de belofte dat onze leveranciers onze producten op een verantwoorde en duurzame wijze produceren, en we willen jou laten zien waar uw favoriete items vandaan komen.

map

Verantwoorde relaties


Gedragscode

America Today wil eerlijke en duurzame leveranciersrelaties aangaan en we willen onze leveranciers in staat stellen om te werken met respect voor mensenrechten en het milieu. Onze waarden en standaarden zijn opgenomen in de Gedragscode. Dit is een verklaring waarin we duidelijk beschrijven hoe we werken en hoe we willen dat onze leveranciers hun medewerkers behandelen. Wij behandelen iedereen zoals we zelf ook behandeld zouden willen worden en verwachten hetzelfde van onze partners. Lees onze gehele gedragscode hier.


Monitoring

Wij werken met veel van onze leveranciers al lange tijd samen en hebben een sterke relatie met ze. Wij bezoeken veel van onze leveranciers regelmatig om de fabrieksomstandigheden en kwaliteit van onze producten met eigen ogen te kunnen zien. Onze lokale inkoopkantoren in Azië voeren inspecties uit, gericht op werkomstandigheden, veiligheid en kwaliteit van producten.

Wij houden ook de omstandigheden van onze leveranciers in de gaten via onafhankelijke audits, voornamelijk via het amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI), waaraan we sinds 2014 deelnemen. Wij zijn in staat om een aantal positieve veranderingen teweeg te brengen in de fabrieken waar onze kleding wordt geproduceerd, maar we kunnen veel meer doen als we onze krachten bundelen en samenwerken met anderen in de industrie. Amfori BSCI is een onafhankelijke partij met als doel om de wereldwijde werkomstandigheden te verbeteren in productieketens. De onafhankelijke auditor controleert de gehele fabriek, praat met medewerkers en inspecteert de administratie. Doel van de audit is om te zien waar de fabriek verbeteringen kan doorvoeren. Bezoek amfori voor meer informatie.

Om onze leveranciers te helpen steeds weer te verbeteren geven we constructieve feedback over hun verbeteringsplannen en hun leveranciers kunnen BSCI-trainingen bezoeken. Daarmee ondersteunen we onze leveranciers bij het proces van stap voor stap verbeteren van de werkomstandigheden. Momenteel wordt 86% van onze leveranciers in risicolanden geaudit via BSCI of een ander geaccepteerd social auditsysteem. Wij streven naar 100% in risicolanden in 2024 en minimaal de helft van de faciliteiten verderop in de keten waar onze producten worden gewassen, geverfd, bedrukt of geborduurd.