THANKSGIVING DEALS: 30% OFF EVERYTHING>>
Shop women Shop men Shop junior

THANKSGIVING DEALS: 30% OFF EVERYTHING>> Shop women Shop men Shop junior

MVO

test

Behandel mensen zoals jijzelf ook behandeld wilt worden en verwacht hetzelfde van jou partners. Dat is het basisprincipe waar we ons aan houden. America Today is van invloed op de levens van veel eigen medewerkers, werknemers in onze toeleveringsketen en klanten. Wat we doen en de manier waarop heeft invloed op al deze mensen. Daarom zijn we toegewijd aan zaken doen met respect voor mensenrechten en willen we werken met leveranciers die dat ook doen.

Op basis van risicoanalyse en gesprekken met onze belanghebbenden hebben we besloten om onze inspanningen te richten op vier thema’s:.

  • Bescherming van kinderen en jonge medewerkers
  • Fatsoenlijke werktijden
  • Eerlijke beloning
  • Geen dwangarbeid

Via audits houden wij de fabrieken waar onze producten worden gemaakt op al deze gebieden in de gaten. Daarnaast nemen we deel aan het project Combatting Child Labor in the Garment Supply Chain , om kinderarbeid verderop in de keten tegen te gaan. Bepaalde leveranciers in Bangladesh nemen deel aan het project. De leveranciers krijgen trainingen over het belang van preventie van kinderarbeid en beschermen van kinderen in werkomstandigheden en hoe ze dit kunnen verwerken in hun beleid en handelen. Sommige fabrieken zijn beoordeeld en in samenwerking met de projectpartners is er een actieplan voor verbetering gemaakt en geïmplementeerd.

UNICEF

America Today steunt via de Cool Foundation samen met MS mode, CoolCat en Sapph, het werk van UNICEF en dan in het bijzonder projecten gericht op de ontwikkeling van kinderen wereldwijd. Alle kinderen hebben recht op basisvoorzieningen als onderwijs, schoon drinkwater en opgroeien in een veilige omgeving en zouden gelijke kansen moeten hebben om zich volop te kunnen ontwikkelen. Door financieel aan deze projecten bij te dragen hoopt de Cool Foundation een meer inclusieve samenleving te kunnen creëren.

Momenteel steunt de Cool Foundation een project van UNICEF in Bangladesh om kinderarbeid tegen te gaan in de katoen- en textielproductie. Kinderarbeid voorkomen is belangrijk, omdat alle kinderen veilig en gezond op moeten kunnen groeien en naar school moeten kunnen gaan. In Bangladesh bevinden zo’n 1.7 miljoen kinderen zich in een situatie van kinderarbeid. Veel van deze kinderen leven in sloppenwijken en moeten vaak wel werken, omdat de ouders niet genoeg verdienen om het gezin te onderhouden. Daarnaast zijn de arbeidsomstandigheden vaak slecht, de werkdagen lang en de mogelijkheden voor kinderopvang beperkt, waardoor het lastig is voor arbeiders in Bangladesh om werk en familie te combineren.

Mede dankzij de Cool Foundation kan UNICEF in Bangladesh samenwerken met kledingfabrieken om ervoor te zorgen dat de rechten van kinderen gerespecteerd worden en bijdragen aan een betere toegang tot sociale diensten als kinderopvang en gezondheidszorg en dichter bij hun doel komen om in 2021 15,000 kinderen in Bangladesh van kinderarbeid te hebben gered.

Meer informatie over de missie en werkwijze van de Cool Foundation is te vinden op hun website.

Meer informatie over het project van UNICEF is hier te vinden.